Op 1 september 2019
f u s i o n e e r t
GO! CVO Rivierenland
s a m e n  m e t GO! CVO Antwerpen

Vanaf volgend schooljaar verwelkomen we je graag bij GO! CVO Antwerpen, met meer dan 50 opleidingen in dag-, avond- en afstandsonderwijs.

Ontdek onze nieuwe website!